Hội nhập
Ghi danh
9:39 SA
Thứ Năm
7
Tháng Mười Hai
2023
Con xin hoàn toàn phó thác cho Mẹ hồn xác, của cải, công nghiệp mà con đã có, đang có và sẽ có để Mẹ tuỳ nghi định đoạt. Hôm nay, con xin LONG TRỌNG TUYÊN THỆ: (đứng lên) 1-Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ trong mọi hoàn cảnh,mọi tường hợp trong đời sống con. 2-Tuân giử 8 điều quy định cho một Hiệp Sỹ Đức Mẹ Fatima. Từ giờ phút này, con được mang Danh Hiệu là HIỆP SĨ ĐỨC MẸ FATIMA. Xin Chúa và Đức Mẹ chấp thuận lời tuyên thệ tận hiến của con và ban thêm nhiều ơn lành cho con để chu toàn phận sự Mẹ giao phó.
Thủ bản Hiệp Sỹ Fatima
1- Ăn năn tội cải thiện đời sống 2- Tôn sùng Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ 3- Lần hạt Mân Côi.
Ngắm nhìn bức ảnh này đem lại cho chúng ta cảm giác bình an và hạnh phúc trong gia đình. Nguyện xin Thánh Gia luôn gìn giữ phù hộ cho gia đình chúng con luôn được noi theo gương Thánh của Người.
... Mẹ hứa ban mọi ơn cần để rỗi linh hồn cho những ai xưng tội, Rước lễ, và đọc 5 chục KINH MÂN CÔI với Mẹ, trong 5 thứ Bảy đầu tháng liên tiếp, có ý ĐỀN TẠ TRÁI TIM MẸ. (Đức Mẹ phán với Lucia 10.12.1925)
Áo choàng Hiệp sĩ là 1 loại áo đặc biệt, không phải là áo dòng của các tu viện, mà là 1 loại áo dành cho các Hội đoàn, Tổng Đoàn , có lời tuyên thệ tận hiến cho Chúa hoặc cho Dức Me, để thực thi 1 công tác gì đặc biệt cho Giao Hội. Thí du : Opus Dei, Hiệp sĩ Columbus, Hiệp sĩ Trái Tim Chúa Giêsu, Hiệp sĩ Trái Tim Vô nhiễm của Thánh Maximiliano Kolbe, Hiệp sĩ Đức Me Fatima. Các Hội đoàn này, thường khi gia nhập, thì đều bắt buộc phải mặc áo choàng Hiệp Sĩ, đọc kinh tuyên thệ tận hiến.
TỔNG HỘI HIỆP SĨ ĐỨC MẸ FATIMA Tele: (213) 482-9695 - Email: thomasftm@hotmail.com LM Tuyên Úy: Philip Phan Hân (NY) - Chủ Tịch TH: Thomas Trần Khắc Khoan (LA) *********************************************** Hiệp Sĩ LUCA NGUYỄN VĂN HY Ủy viên ban Chấp Hành Tổng Hội Hiệp Sĩ Đức Mẹ Fatima
TỔNG HỘI HIỆP SĨ ĐỨC MẸ FATIMA Tele: (213) 482-9695 - Email: thomasftm@hotmail.com LM Tuyên Úy: Philip Phan Hân (NY) - Chủ Tịch TH: Thomas Trần Khắc Khoan (LA) *********************************************** Hiệp Sĩ LUCA NGUYỄN VĂN HY Ủy viên ban Chấp Hành Tổng Hội Hiệp Sĩ Đức Mẹ Fatima
TỔNG HỘI HIỆP SĨ ĐỨC MẸ FATIMA Tele: (213) 482-9695 - Email: thomasftm@hotmail.com LM Tuyên Úy: Philip Phan Hân (NY) - Chủ Tịch TH: Thomas Trần Khắc Khoan (LA) *********************************************** Hiệp Sĩ LUCA NGUYỄN VĂN HY Ủy viên ban Chấp Hành Tổng Hội Hiệp Sĩ Đức Mẹ Fatima
1. Các con hãy LẦN HẠT MÂN CÔI hàng ngày để xin ơn hoà bình cho thế giới. (Lời Đức Mẹ Fatima 13.5.1917) Trái Tim Mẹ là nơi con nương ẩn và là đường đưa con tới Chúa. ( Mẹ phán với Luxia 13.5.1917)
(Xem: 1472)
Giáo lý tân tòng 2
(Xem: 1438)
Giáo lý tân tòng 2
(Xem: 2471)
Giáo lý tân tòng 1
(Xem: 1359)
CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI ĐANG HẤP HỐI ~ Chuẩn bị đi về nhà Cha
KHÁCH THĂM VIẾNG
100,000

Sáu cách cứu các linh hồn khỏi lửa luyện tội (nhân ngày Lễ Các Thánh 2013)

17 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 15966)
Sáng tác phỏng theo "Làm Sao Tránh Lửa Luyện Tội"
http://www.khoi-nguon.com


Mến tặng chị Lucia Trần Thị Hợi và gia đình (Oregon, USA)

  1. Vì tình yêu Chúa giáng trần
 Ban ơn cứu độ muôn dân đời đời
 Bình an, hạnh phúc nơi nơi
 Chỉ cần tuân giữ luật trời cho nghiêm

 10_dieu_ran-content

 2. Mười Điều Răn giữ trọn niềm
 Trước kính yêu Chúa trong tim suốt đời
 Trên hết mọi sự không ngơi
 Sau yêu người khác đầy vơi như mình

 

 3. Lữ hành sóng gió gập ghình (1)
 Thế gian hiểm ác rập rình làm sao ?
 Lỡ sa tội lớn nhỏ nào
 Ai ơi! hãy nhớ mau mau sửa mình

 

 4. Lòng thương xót Chúa cao tình
 Đi hòa giải với Chúa: trình tội ngay
 Thành tâm hối lỗi giải bày
 Chúa vui mừng lắm thứ ngay thôi mà !

 

 5. Cố tình không sửa sao tha (?!)
 Đến khi nhắm mắt tự sa luyện hình (2)
 Thanh tẩy lửa nóng mà kinh
 Cha Hip-pô (3) cũng giật mình hồn bay

 

 6. Sau đây sáu (6) cách trình bày
 Tránh lửa luyện tội, hình hài đau thương
 Tình yêu Chúa sâu khó lường
 Đại dương thương xót phi thường triền miên

 

 7. Nay xin kể sáu cách liền
 Một là: bí tích thường xuyên nhận hoài
 Tham dự thánh lễ hằng ngày
 Nhất là tội trọng; nhẹ bay khỏi người

 nuoc_thanh

 8. Làm dấu nước thánh vào người
 Bảy (7) năm ơn ích; kẻ lười có ba (3) (4)
 Nhớ để ý đừng ba hoa
 Nói láo có lúc xem là chứng gian
 

 9. Quyết cải sửa, đẹp vô vàng
 Tránh được các tội chàng, nàng phạm quen
 “Kinh Lạy Cha đọc chớ xen…
 Chậm chậm suy gẫm, rõ quen từng lời …

 

 10. “Kinh này của Đức Chúa Trời
 Vô tiền khoáng hậu không đời đổi thay
 Đọc xong người nhẹ chim bay
 Chắc chắn Chúa thứ tội ngay ấy mà̀ “.

 

 11. Đến cách làm thứ Hai là :
 Phải đền tội mới thoát ra luyện hình
 Lửa thiệu đốt rát run mình
 Mấy ngàn độ “Ép” não nùng thảm thê (5)

 

 12. Trăm năm đã trọn lời thề
 Nhưng nơi thanh luyện nhiêu khê tẩy trừ
 Có khi hằng trăm năm dư
 Lửa liên tục đốt bây chừ thở than

 

 13. Thôi thì cõi tạm trần gian
 Của người người sử(6),chớ màng của tham
 Ra đi, tay lỡ nhúng chàm
 Vốn lời đều phải trả, tham làm gì ?

 

 14. Quyền hành, tiền bạc ra chi ?
 Vua, hoàng hậu đẹp Tây Thi chẳng còn
 Thế nên đền tội cho tròn
 Trần gian cơ hội mõi mòn kiếp sau !

 

 15. Cách Thứ ba sẽ nói mau
 Bởi còn nhiều lắm nói lâu kéo dài
 Đó là cam chịu vì Ngài
 Vì danh Chúa Thánh đẹp thay lòng Người

 chua_thanh_the-content 

 16. Thấu tình đạt lý vui tươi
 Còn hơn than trách buồn mười từng cơn
 Khó mà tránh khỏi dỗi hờn
 Nhưng chớ có kéo dài hơn một giờ (7)

 

 17. Hằng ngày thánh giá trực chờ :
 Việc làm, tiền bạc, nồi chờ gạo vo
 Nhiều con nhỏ dại ốm o
 Âm thầm chịu đựng gầy gò xác thân

 

 18. Vẫn còn nhiều chuyện phân vân
 Nhưng cần nhớ đến bản thân tội đền
 Thứ tư: xưng tội chớ quên
 Rước lễ, cầu nguyện dâng lên Chúa Trời

 

 19. Misa Thánh lễ tuyệt vời
 Hiệu quả cao nhất, nghe Lời Chúa ban
 Giải tội xóa sạch vương mang
 Trong Máu Cực Thánh Chúa tràn tấm thân

 

 20. Ban ơn soi sáng xa gần
 Để thấy tội lỗi ta cần tránh xa
 Lại còn thêm sức nữa là
 Giúp ta đón nhận bao la tình người

 

 21. Ngày xưa Chúa viếng một người
 Giakêu thu thuế, thấp, cười dễ thương
 Chỉ một lần gặp trên đường
 Chúa liền tha mọi tội vương thân mình

 

 22. Thánh lễ hiệu quả vô hình
 Giống Cuộc Tử Nạn trải mình máu tươi
 Hy sinh chuộc tội loài người
 Đồi Canvê cứu triệu mươi linh hồn

 

 23. Thứ năm: Xin Chúa cứu hồn
 Vững tin, bền nguyện xin Ơn đêm ngày
 Chúa đã hứa chẳng đổi thay
 Hãy bắt đầu dự lễ ngay hằng ngày

 

 24. Mến yêu Chúa mỗi phút giây
 Luyện hình Chúa miễn đọa đày xác thân
 Nhờ vào lòng Chúa tuất lân
 Mân Côi chuỗi ngọc tay lần lỉ liên

 

 25. Chuỗi Mến Yêu cấp cứu liền
 Chỉ mất 8 phút hồn thiêng về trời (8)
 Hàng ngàn hồn thoát thảnh thơi
 Bỏ lại “cái nóng”; đời đời hiển vinh

 

 26. Thứ sáu : để thoát luyện hình
 Là vui lòng nhận mối tình chia xa (9)
 Cuộc vui nào chẳng tàn, qua...
 Chỉ là biến đổi để ta về trời

 

 27. Muốn kiếp sau sống đời đời
 Nên xức Dầu Thánh với lời Chúa ban
 Bình an về cõi thiên đàng
 Nhẹ nhàng diện kiến thánh nhan đợi chờ

 

 28. Ai ơi ! chớ quá hững hờ
 Bí tích Dầu Thánh trễ giờ uổng thay
 Lập phép Chúa mất bao ngày
 Hãy sốt sắng nhận, vẻ đầy hân hoan

 

 29. Xin ai đó chớ hoang mang
 Tử sinh dễ đến thiên đàng sánh sao ?!
 Thương nhau cầu nguyện cho nhau
 Thả hồn chiêm niệm chìm vào hư vô!


 

Xin Chúa, nhờ lời Đức Mẹ và các Thánh chuyển cầu, chúc lành cho tất cả chúng ta và gìn giữ chúng ta trong ơn nghĩa Chúa luôn. Amen! Alleluia Francois Xavier Nguyễn Văn Luận Huỳnh Điệp (H.Đ)
tailieuthanhmau.net
26 Tháng Mười 20188:01 SA(Xem: 10638)
Vui niềm vui ngàn dân Vua Tình Yêu giáng trần Muôn vì sao lấp lánh Phút an bình nhân gian
26 Tháng Mười 20187:58 SA(Xem: 10830)
Mắt chiếu hào quang ánh sáng ngời Hài nhi nhỏ bé dáng xinh tươi Miệng cười âu yếm nhìn lên Mẹ Hơi thở bò chiên sưởi ấm Người
25 Tháng Mười 20188:37 CH(Xem: 10113)
Tung hô Mẹ Nữ Vương trời đất Thế giới mừng sinh nhật Đồng Trinh Mẹ Ngôi Hai, Đấng Cứu Tinh
25 Tháng Mười 20188:04 SA(Xem: 10512)
Giáo đường rộn rã tiếng chuông thanh Vui đón mừng Con Chúa giáng sinh Tấu khúc ngân vang đêm rất thánh Đàn ca réo rắt phút linh thiêng
23 Tháng Mười 20188:49 CH(Xem: 10757)
Đêm nay kỷ niệm bách chu niên Mẹ đã hiện ra đẹp dịu hiền Trên ngọn cây sồi phơi nắng gió Với ba em nhỏ, với đàn chiên
23 Tháng Mười 20188:32 CH(Xem: 9115)
Maranatha Maranatha! Ngài ơi, hãy đến! Trần gian ngước nhìn lên cõi trời cao Ôi nguồn hoan lạc như giấc chiêm bao Ngàn mây đổ mưa hồng ân Cứu Chúa
23 Tháng Mười 20187:10 CH(Xem: 8468)
CHỜ ĐỢI [Niệm khúc Lc 12:35-48 ≈ Mt 24:43-51]
22 Tháng Mười 20188:46 CH(Xem: 10920)
Mẹ Đến Trong Mơ Con nhớ một đêm mộng rất thơ Me_vo_nhiem_nguyen_toiChiêm bao con thấy con ngày xưa Một bà đẹp lắm, ai như Mẹ Hiện đến cùng con trong giấc mơ Con thấy lại con ngày bé nhỏ Ban công con đứng chiều hôm đó
22 Tháng Mười 20188:40 CH(Xem: 11159)
Salve Regina! Kính Mừng Maria Mẹ Trinh Vương tuyệt mỹ Salve Regina! Nguồn thơ quân tử ý
10 Tháng Bảy 20181:15 CH(Xem: 11878)
Lời Kinh Tuyệt Diệu "Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa Dang toan nangThần trí tôi hớn hở mừng vui Vì đâu Chúa đoái thương tôi Phận hèn diễm phúc muôn đời xin vâng Tung hô Đấng toàn năng chí ái Uy danh Người vạn đại muôn niên
18 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 17637)
I have loved You very much since I was a kid Yêu mến Ngài nhiều từ thuở còn thơ You died on the cross for your love very deep Trên Thập Giá, vì Yêu chẵng hững hờ
17 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 18421)
1. Nói về các khoa học gia 2. Ham mê nghiên cứu gần xa đa ngành 3. Nào vũ trụ vận chuyển quanh 4. Trật tự vạ̣n vật phát sanh không ngừng 5. Nhưng bị giới hạn điểm dừng (1) 6. Tạo được cũng chỉ mực chừng mà thôi
17 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 16352)
43. Sống đời này, tỉnh thức cao 44. Tối cần phần rỗi hãy mau mau gìn 45. Chúa Giê-su, Đấng Cứu Tinh 46. Chỉ có Ngài mới cho mình đời sau 47. Tín thác Lời Chúa trời cao
11 Tháng Tư 201312:00 SA(Xem: 6446)
Trao ban Ân Hụê THÁNH LINH đổi đời Tin Mừng Cứu Độ muôn nơi Hối nhân trở lại , Nước Trời hoan ca Thiên Đình, hạ giới giải hoà Sáng Danh CHÚA Cả hải hà Xót Thương.
11 Tháng Tư 201312:00 SA(Xem: 6958)
Giê-Su bản tính loài người Cô đơn dưới anh trăng nơi vườn dầu Chắp tay quỳ gối nguyện cầu
24 Tháng Ba 201312:00 SA(Xem: 7221)
Vì sao em hỏi vì sao trời sầu đất thảm ngày nào năm xưa