Hội nhập
Ghi danh
1:31 SA
Thứ Năm
27
Tháng Sáu
2019
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 3606)
Con xin hoàn toàn phó thác cho Mẹ hồn xác, của cải, công nghiệp mà con đã có, đang có và sẽ có để Mẹ tuỳ nghi định đoạt. Hôm nay, con xin LONG TRỌNG TUYÊN THỆ: (đứng lên) 1-Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ trong mọi hoàn cảnh,mọi tường hợp trong đời sống con. 2-Tuân giử 8 điều quy định cho một Hiệp Sỹ Đức Mẹ Fatima. Từ giờ phút này, con được mang Danh Hiệu là HIỆP SĨ ĐỨC MẸ FATIMA. Xin Chúa và Đức Mẹ chấp thuận lời tuyên thệ tận hiến của con và ban thêm nhiều ơn lành cho con để chu toàn phận sự Mẹ giao phó.
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 3908)
Con chào kính Mẹ là nơi trú ẩn của con. Xin Mẹ lắng nghe lời con khao khát cầu khẩn và chấp nhận lời tận hiến của con ngày hôm nay.Con xin từ bỏ ma qủy và các hoạt động của nó,để hoàn toàn thuộc về Chúa và Mẹ, chấp nhận vác Thánh giá theo chân Chúa cho đến chết.Với lòng yêu mến và trung thành của người con hiếu thảo,con xin trao phó hồn xác,của cải,công nghiệp,mà con đã có, đang có, hoặc sẽ có cho Me để Mẹ tùy nghi định đoạt.Từ giây phút này, tuy con là kẻ yếu đuối, tội lỗi cũng xin lấy tư cách là tôi tớ hèn mọn của Chúa,và của Me, xin long trọng tuyên hứa: 1- Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ,trong mọi hoàn cảnh,trong mọi trường hợp của đời sống con. 2- Tich cực truyền bá cho nhiều người gia nhập Tổng Hội Mân Côi,và năng lần Chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ.
19 Tháng Năm 201312:00 SA(Xem: 24328)
2- Đang giữ 1 nhiệm vụ Hội Trưởng, Hội phó Hội Mân Côi ở điạ phương. Hoặc là 1 hội viên đang tích cực hoạt động cho Đức Mẹ Mân Côi. 3- Thuộc các kinh cần thiết, để thi hành nhiệm vụ truyền bá kinh Mân Côi, và lần hạt Mân Côi: 20 ngắm ( 5 Sự Vui, 5 Sự Sáng, 5 Sự Thương, 5 Sự Mừng) 4- Ngày tận hiến cho Đức Mẹ, được kể là ngày quan trọng nhất trong đời sống của mình. Cho nên phải hết sức chuẩn bị chu đáo, dọn mình, xưng tội rước lễ. Nếu có thể cấm phòng 3 ngày, trước khi tận hiến làm Hiệp Sĩ Đức Mẹ. Các Hiệp sĩ khi đã tận hiến rồi, thì đời đời là Hiệp Sĩ Đức Mẹ, không bao giờ được tự động rút chân ra khỏi Hiệp Sĩ Đoàn.
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,027,593

Cầu nguyện cho cụ Giuse, bố của HS. Như Mai vào lúc 3:00 PM thứ sáu 3/2/2018

01 Tháng Ba 20187:28 CH(Xem: 2622)
lavang church
Nhu Mai

Xin mời quý anh chị Hiệp sỹ trong 2 Tổng Hội đến thăm viếng và đọc kinh cầu nguyện chung cho cụ Giuse, bố của HS. Như Mai vào lúc 3:00 PM thứ sáu 3/2/2018 (Theo sự sắp xếp giờ giấc của Hs Như Mai) tại nhà thờ Đức Mẹ La Vang và dự thánh lễ an táng lúc 8AM thứ bảy 3/3/2018 cũng tại nhà thờ Đức Mẹ La Vang.

Thân mến,
Hs. Simon Lê Văn Trương
Hs.Tôma Nguyễn Văn Nên
13 Tháng Mười Hai 201112:00 SA(Xem: 18101)
- Không ngăn trở phép hôn phôi - Hằng ngày đọc kinh 3 Mênh Lệnh Fatima - Giữ các ngày thư 6 và thu 7 dầu tháng - Mỗi năm sinh hoạt chỉ có 6 lần - Mặc áo choàng Đức Me khi tân hiến.
28 Tháng Sáu 201112:00 SA(Xem: 16171)
Xin các anh chị cầu nguyện cho khỏang 30 tân Hiệp Sĩ sẽ đưọc tuyên thệ tận hiến vào ngày 7/10/11, tại Saigon. Đã có 1 Hiệp Sĩ, mạnh thường quân ở Mỹ tặng cho các Hiệp Si VN, 20 chiếc áo choàng Hiệp sĩ. Tổng Hội xin cám ơn Hiệp sĩ này (xin dấu tên).
21 Tháng Giêng 201112:00 SA(Xem: 17680)
Đức GH Gioan Phaolo 2 sẽ đưọc phong Chân Phước vào ngày 1/5/11. Cũng là ngày đầu tháng hoa kinh Đức Mẹ. Không phải là vô tình, mà là hữu ý trùng vào ngày này. Cà đời ĐGH đã gắn liền với chuỗi Mân Côi. Ngàì đã ra Tông Thư Rosarium Virginis Mariae, đặt thêm 5 sự sáng vào chuỗi Mân Côi.
15 Tháng Mười 201012:00 SA(Xem: 21974)
02 Tháng Mười 201012:00 SA(Xem: 22754)
02 Tháng Mười 201012:00 SA(Xem: 22691)
29 Tháng Chín 201012:00 SA(Xem: 20919)
27 Tháng Chín 201012:00 SA(Xem: 35987)
Trân Trọng Thông Báo Tân Hiệp Sĩ Alphonso Do Cong Bang , đã xin gia nhập THHSDM/F . Sau khi Anh đã tìm hiểu điều lệ nội quy và đã tự nguyện xin gia nhập THHSĐM/F khu hội Portland , Or Xin các anh chị HSĐM/F cầu nguyện cho Anh được dọn mình sốt sắng gia nhập THHSĐM/F để truyền bá 3 mệnh lệnh Fatima cho nhiều người khác.
18 Tháng Chín 201012:00 SA(Xem: 34521)
16 Tháng Chín 201012:00 SA(Xem: 19539)